Category Archives: Tentang Kami

Profile

VISI Membentuk generasi Islam yang berilmu dan berakhlak mulia sesuai pemahaman Islam yang lurus   MISI 1. Menyelenggarakan pendidikan dasar yang memadukan penguasaan ilmu pengetahuan umum dan agama berdasar manhaj salaf 2. Mendidik generasi Islam yang memahami dasar-dasar agama, iptek dan bahasa, sesuai tingkat perkembangannya 3. Membentuk anak dengan akhlak salafush shalih sehingga berkepribadian mulia, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 4. Memfasilitasi jiwa kepemimpinan

Learn more


Muqoddimah

Sesungguhnya segala pujian hanya layak ditujukan kepada Allah Ta”ala. Shalawat beriring doa keselamatan semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah, keluarga, para sahabat, dan segenap pengikutnya hingga akhir masa. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kalamullah. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan casino slots download Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam. Sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah perkara play pokies online yang australian online pokies diada-adakan (dalam agama). Dan semua pekara yang diada-adakan

Learn more